Outward Bound Summary – Wuchang Branch Office

Release time:2016-07-25      Source:admin      Reads:

Hoạt động ngoài trời - Chi Nhánh Văn phòng tại Vũ Xương
Mọi người đã có những trãi nghiệm đáng nhớ trong trong những buổi hoạt động này. Hoạt động ngoài trời này cho phép chúng tôi nhận thức được bản thân và và những đồng đội. Khiến chúng tôi gắn bó hơn và xem nhau như là một gia đình. Chúng tôi phải chiến đấu với nhau để giành chiến thắng trong mỗi cuộc thi, và chúng tôi cũng học cách hỗ trợ và tin tưởng nhau lẫn nhau, và Công ty sẽ ngày càng lớn mạnh nếu mọi cá nhân chúng ta ý thức làm việc theo tinh thần đồng đội.

Tinh thần đồng đội (Teamwork) là cơ sở của sự thành công, ngược lại mỗi thứ sẽ trở nên hỗn độn, nếu chúng ta không hợp tác tốt với nhau. Sự phát triển cá nhân của mỗi người có liên quan chặt chẽ với nhóm. tinh thần đồng đội là điều kiện thuận lợi để hình thành một nhân cách tốt và cải thiện chất lượng toàn diện của cá nhân. Sau đây là một số cảm nhận của tôi.
Trước tiên, mỗi đội phải có mục tiêu rõ ràng. Tuy nhiên, chúng ta không thể đạt được hết tất cả các mục tiêu. tương lai của chúng ta là sáng, nhưng chúng ta phải biết phấn đấu để có một tương lai tươi sáng. Những người có đủ tinh thần đồng đội thường có ý thức mạnh mẽ về trách nhiệm. Họ thường là người năng động và đầy nhiệt huyết. Họ có thể hợp tác với những người khác để hoàn thành nhiệm vụ của cả đội.

Thứ hai, mối quan hệ giữa tính cách ôn hòa và tâm lý tốt là nền tảng của tinh thần đồng đội. Con người không thể hợp tác tốt với nhau và tin tưởng lẫn nhau nếu không có tích cách ôn hòa. Ngoài ra, con người không thể chịu đựng được người khác và chủ động cầu tiến nếu họ không có được một thể chất tâm lý tốt.
 
Người lãnh đạo cũng như nhân viên đều là các thành viên trong nhóm có tầm quan trọng không kém. Kỹ năng tổ chức và điều hành của nhóm trưởng kết hợp khả năng làm việc của các thành viên trong nhóm đóng vai trò rất quan trọng. Một công ty nếu muốn phát triển bền vững, bên cạnh cần có đội ngũ làm việc hiệu quả thì họ còn phải nên có tinh thần làm việc cùng đồng đội.
Last:None
Next:None